Kruszenie betonu lub gruzu to metoda recyklingu materiałów betonowych, ceglanych, kamiennych i innych materiałów ceramicznych za pomocą specjalnych maszyn nazywanych kruszarkami. Istoną zaletą metody kruszenia jaką proponujemy jest fakt, że może się ono odbywać bezpośrednio na miejscu powstania odpadu, na przykład na placu budowy czy w miejscu rozbiórki starych konstrukcji. Powstały w efekcie materiał może być także, na życzenie, segregowany na frakcje różnego rozmiaru. Powstałe w ten sposób kruszywo może zostać wykorzystane w miejsce drogich kruszyw kopalnych jako surowiec na wykonanie podbudowy na przykład drogi czy parkingu.

Kruszenie jest usługą pozwalającą na wymierne korzyści ekonomiczne dzięki powtórnemu wykorzystaniu materiału oraz zapewnia realizację obowiązków inwestora wynikających z obowiązujących prawnie regulacji krajowych i unijnych.

Istnieje możliwość wynajmu naszej kruszarki do pracy w dowolnym miejscy wraz z transportem.

Ważną zaletą naszych maszyn kruszących jest możliwość pracy w miejscu zleconym przez klienta, niezależnie od zewnętrznych źródeł zasilania.

Koszt usługi jest ustalany indywidualnie z klientem w oparciu o istniejące warunki lokalne, ilość kruszonego materiału, zakres usług dodatkowych.

Wykonujemy usługi wyburzania oraz rozbiórki rozmaitego typu obiektów, budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, obiektów inżynieryjnych.  W zakresie usług znajduje się także rozkuwanie placów, dróg betonowych i asfaltowych.

Podczas wykonywania prac rozbiórkowych oferujemy usługi komplementarne jak kruszenie odpadów powstałych przy rozbiórce, wywóz gruzu, pryzmowanie.

Oferujemy odbiór gruzu budowlanego powstałego podczas prac wyburzeniowych lub stanowiącego zbędną pozostałość. Materiał odbieramy przy pomocy własnego sprzętu transportowego.

Zagospodarowanie tego typu odpadów jest wymagane, zgodnie z zasadami Ustawy o odpadach.

Wykopy pod  budownictwo jedno i wielorodzinne, wykopy pod obiekty przemysłowe i handlowe, korytowanie pod drogi, parkingi, zasywanie ław fundamentowych, niwelacja  terenu, wykopy pod instalacje wodne, gazowe, elektryczne.

Usługi wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników, z zachowaniem norm i zasad bezpieczeństwa. W przypadku konieczności wykonujemy także, przed przystąpieniem do prac ziemnych, niezbędne prace rozbiórkowe wraz z zagospodarowaniem odpadów.

Wynajmujemy posiadany sprzęt budowlany wraz z obsługą do prac w dowolnym miejscu.

Firma

KRUSZENIE.PL
Opole - Obwodnica
kom. 668 300 836 , 661 29 29 29

  • Kruszenie gruzu, kruszenie betonu
  • Wynajem maszyn budowlanych
  • Rozbiórki, wyburzanie
  • Prace ziemne

Nasi goście

Odwiedzin strony256605
Aktualnie gości 1